Politica de confidentialitate

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Îți mulțumim că vizitezi site-ul nostru. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele. Îți luăm în serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Fiind pe deplin conștienți de faptul că informațiile tale personale îți aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care le împarți cu noi. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm că le vei citi cu atenție.

Prin navigarea pe site-ul petrubozesan.ro, când ne contactezi, când plasezi o comandă, când îți creezi un cont, când te abonezi la newsletter, când postezi un comentariu pe blog sau postezi o recenzie la un produs, ne încredințezi informațiile tale și declari că ai fost informat în mod adecvat asupra prelucrării datelor prin parcurgerea acestui document, denumit „Politică de confidențialitate”.

 

DEFINIȚII

Vom începe să definim câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate.

petrubozesan.ro (sau „Site-ul”) este un site de prezentare , un magazin online ,  oferit prin intermediul URL-ului https://www.petrubozesan.ro/, care cuprinde și un blog pentru a oferi informații utile cititorilor. petrubozesan.ro este deținut și administrat de S.C. FitinCluj SRL  36651220  J12/3778/19.10.2016 cu sediul social in Cluj-Napoca, denumit în continuare „Petru Bozesan”,  „noi”.

Potrivit Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului  (UE) 679/2016 (aplicabil în România din 25 mai 2018), Petru Bozesan este operator de date cu caracter personal.

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Potrivit legislației, tu, în calitate de vizitator al site-ului ești o „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

SCHIMBĂRI

Putem schimba această Politică de confidențialitate în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare pe e-mail.

 

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: petrubozesan@yahoo.ro

 

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM?  

a) Informațiile pe care ni le furnizezi voluntar 

Când plasezi o comandă, când utilizezi formularul de contact de pe site, când iți creezi un cont, când postezi un comentariu la un articol de pe blog, când postezi o recenzie la un produs din magazin, când te abonezi la newsletter,  sau  când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, website-ul tău(opțional), numele companiei, Nr. Registrul Comerțului, CUI, Banca, IBAN, adresa de facturare, adresa de livrare, numele utilizatorului ales.

Când plasezi o comandă, ne dai informațiile tale:

Când folosești formularul de contact, ne dai informațiile tale (nume, prenume, e-mail și website(opținal)) .

Când îți creezi un cont, ne dai informațiile tale (nume utilizator și e-mail, parola este confidențială) necesare pentru crearea unui cont personal în care se pot adăuga/edita ulterior numele, prenumele, numele companiei, Nr. Registrul Comerțului, CUI, Banca, IBAN, adresele de facturare și livrare, precum și vizualizarea comenzilor plasate. Prin crearea contului, Bowema te va ține la curent prin e-mail cu promoții, oferte și noutăți legate de produsele noastre.

Când postezi un comentariu la un articol de pe blog, ne dai informațiile tale (nume, e-mail și website).  

Când postezi o recenzie la un produs din magazin, ne dai informațiile tale (nume și e-mail).

Când te abonezi la newsletter-ul nostru, ne dai informațiile tale (e-mail) prin care Petru Bozesan te va ține la curent cu promoții, oferte și noutăți legate de produsele noastre .

Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau tranferăm informații către terți.

b) Informații pe care le colectăm automat 

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor (vezi politica de utilizare a cookie-urilor) sau a altor tehnologii de similare.

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE? 

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularului aferent sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „luarea unor măsuri la cererea persoanei vizate înaintea încheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog sau/și postarea unei recenzii la un produs temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului și vizitatorilor/utilizatorilor magazinului transparență și informare.

Atât potrivit legislației actuale, cât și potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.  

 

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE? 

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail;

CÂT TIMP STOCĂM DATELE? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor.

Comenzile și Facturile sunt păstrate pe o perioadă de 5 ani în scopuri contabile.

 

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui informaţiile tale către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul tău. Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile tale către următoarele entităţi:

SECURITATEA DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Petru Bozesan numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc., în nici un caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.
Petru Bozesan garantează confidențialitatea informatilor personale ale clienților. Aceste date nu există fizic pe serverele pe care rulează site-ul wwwpetrubozesan.ro, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.
Site-ul www.petrubozesan.ro folosește măsuri de securitate împotrivă pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății. În cazul pierderii de informații cauzate de “bug”-uri, erori ale softului cu care este conceput și găzduit site-ul www.petrubozesan.ro sau în urma unui atac cibernetic Petru Bozesan nu-și asumă nici o responsabilitate.

TRANSFERĂM DATE CĂTRE STATE TERȚE?

În prezent, nu transferăm datele tale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom schimba politica, te vom informa în mod corespunzător, îți vom prezenta garanțiile aferente și îți vom solicita consimțământul.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa petrubozesan@yahoo.ro cu subiectul „retragere consimțământ” sau prin sms la +40742.486.701 cu textul „retragere consimțământ”.

Ai  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia:

(a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între tine și un operator de date;

(b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

(c) are la bază consimțământul tău explicit.

 

TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE:

În unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

 

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale poți folosi următorii pași:

1. Dreptul de portabilitate sau descărcarea datelor:

[gdpr_request_form type=”export-data”]

 

2. Dreptul de rectificare ( te rugăm să specifici ce date dorești să fie rectificate):

[gdpr_request_form type=”rectify”]

 

3. Dreptul de a depune o reclamație:

[gdpr_request_form type=”complaint”]

 

4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor:

[gdpr_request_form type=”delete”]

 

Dacă nu ai un cont deschis pe site-ul nostru sau dorești să ne ocupăm noi de exercitarea drepturilor ne poți contacta la adresa de e-mail petrubozesan@yahoo.ro

 

Ai ajuns la sfârșit. Îți mulțumim că ți-ai făcut timp să afli despre Politica de confidențialitate Petru Bozesan.